"Τα Καπρίτσια", με 80 χαρακτικά , αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν, σύμφωνα με τον ίδιο τον ζωγράφο "τα ανθρώπινα πάθη". Ολοκληρώθηκαν το 1799 και η σειρά της Εθνικής Πινακοθήκης, που εκτίθεται στο Τελλόγλειο, προέρχεται από την Α΄έκδοση, του 1803.

As Far Back as the Grandfather
As Far Back as the Grandfather