Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένες οι σελίδες των Ομάδων του 17ου Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης και του 1ου Δ.Σχ. Νεάπολης που εργάστηκαν στο σχέδιο εργασίας.

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

Ομάδα 5

Ομάδα 6

Ομάδα 7

Ομάδα 8

Ομάδα 9